header

 Helsehuset forside

Velkommen til Tromsø Indremedisinske Spesialistsenter (TIS) i Helsehuset, 2. etg. TIS er Nord-Norges mest komplette private spesialistsenter innen det indremedisinske fagfelt med vanlige mellomlegg for pasientene og kort ventetid. Henvisning fra lege er nødvendig.

Kontoret vil være tilgjengelig for telefonbesvarelse ved vår kontorleder Monica M. Figenschau mandag - torsdag fra kl. 09:00 - 13:30. Om telefon er opptatt vil telefonsvarer aktiveres med mulighet for beskjed.

Legekonsultasjoner finner for tiden sted fire kvelder i uken og de fleste fredager. Normert ventetid er mellom to til fire uker. Ekkokardiografiundersøkelse (ultralyd av hjerte) kan imidlertid ha noe lengre ventetid.