header

AEKG (belastningsundersøkels av hjertet)

AEKG er registrering av hjerterytme, blodtrykk og puls under belastning på ergometersykkel. Undersøkelsens hensikt er å teste hjertets arbeidskapasitet, og brukes under utredning og oppfølging av forskjellige sykdomstilstander, og er aktuelt ved kransåresykdom, rytmeforstyrrelser, hjertesvikt eller klaffesvikt. Den kan også brukes for å kontrollere effekt av gjennomført behandling.